Laimingų metų!!!

Etnologiniu požiūriu

Žiemos vidurinis mėnuo – sausis, medžių horoskopai, pagal dr. Eugeniją Šimkūnaitę, sausį vadino Pušies (Saulės medžio) vardu.

Senovėje pušis buvo šventas, kaip ir ąžuolas, liepa, medis. Pušis – bičių medis. Iš laukinių bičių vaško liedavo grabnyčias – graudulines žvakes. Pušis – palydovė Anapilin. Dar ir šiandien kai kur senoliai prieš šimtametę pušį nukelia kepurę. Įdomus ir labai senas paprotys prieš Tris Karalius – kaladės, blukio (rąsto) vilkimas per visą kaimą. Užtempdavo į kiekvieną kiemą. Galop blukį sudegindavo. Sudegindavo visas pernykštes bėdas, linkėdami geresnių naujųjų metų. Trijų Karalių persirengėliai, prisakę linkėjimų ant trobos durų užrašydavo pašventinta kreida K+M+B – senovės išminčių – Kasparo, Merkelio ir Baltazaro – vardų pirmąsias raides. Tai būdavo geriausias palinkėjimas laimės ir dovana ateičiai. Beje, tradicija dovanoti dovanas gimė gerokai anksčiau nei atsirado ir paplito Krikščionybė. Juk aukos dievams buvo aukojamos visada. Kartais jos būdavo labai paprastos ir simboliškos. Trys išminčiai, kol pasiekė apdovanojamąjį, keliavo daug. Jų dovanos – auksas, smilkalai ir mira – tapo tradicija kalėdinėms dovanoms ir linkėjimams. Dovanodami kalėdines dovanas artimiesiems ir mylimiems žmonėms sakome: „Laimintų Metų“.

 

Šventės, įsimintinos dienos

1 d. – Naujieji Metai. Lietuvos vėliavos diena.

6 d. – Trys Karaliai.

13 d. – Laisvės gynėjų diena.

15 d. – Klaipėdos krašto atgavimo diena.

25 d. – Pusžiemis.

26 d. – Tarptautinė muitinės diena.

Liaudies išmintis byloja

Sausio snaigės dažnai šoka suktinį. O jų šokio pasižiūrėti susirenka rinktinė publika: poniutės Tylės, pasišiaušėliai žvirbliai ir sniegenos. Publiką išbaido tik pūstelėjęs stiprus vėjas.

Kalėdų Senis, sidabrinių snaigių pripustyta barzda, dovanas dalina geriems vaikams, geriems žmonėms.

Pušelės ir pušiniai, sausio mėnesį gimę, iš pušų – Saulės medžių – paveldėjo geriausias savybes: darbštumą, kantrybę, gerumą.

Žvėrių mėnesių rikiuotėje sausis yra kiaunės, šeško mėnuo. Sausis turi ledinę širdį. Bet šviesių žvaigždžių pribarstytos naktys padeda saulei ir dainas šviesinti, ir pavasarį artinti.

Horoskopai nėra kenksmingi, daugiau veikiantys žmogų psichologiškai, stiprinantys jo tikėjimą gamtos galiomis. Kartais įjuos reikia žvelgti su šypsena.

Dyla delčia, dyla tamsioji naktis. Po šventų Kalėdų, kad neliktų bėdų.

Darbas, 2012 m. gruodžio 29 d., p. 7