Saulės atokaitoj

Dėkojame buvusiai Joniškėlio miestelio bibliotekininkei Aldonai Astrauskienei už eilėraštį, sukurtą svetainei www.pasvaliodirva.lt.

„...kadangi esu kaimietė, tai nesu abejinga ir žemės ūkiui, gamtai, jos žmonėms.
Užsuku paskaitinėt, kuo gyvena ūkininkai ir šiaip mylintys žemelę.
Kaitra daugeliui nemaloni, kai reikia plušėt laukuose, bet kiek tokių,
kurie mieliau patinginiauja ir dairosi į kaimyno daržą ar sodą. <...> siūlau savo kūrinėlį, kuris atitinka nūdieną“ – ištrauka iš Aldonos Astrauskienės laiško www.pasvaliodirva.lt kūrėjams.

 

SAULĖS ATOKAITOJ

Saulės atokaitoj markstosi katės,
Rodosi, tingi tingėt.
Čerška žvirblelis, priešą pamatęs,
Vyras, gražu pažiūrėt!

Saulės atokaitoj leipėja gėlės.
Šaiposi tik apynys.
Vyšnios viršūnėn pasilypėjęs,
Jos šakose susivys.

Saulės atokaitoj kvepianti liepa
Dūzgia tartum avilys.
Po ja susėdę kortomis pliekia
Pusamžių vyrų būrys.

Visi azartiški, „Asilą“varo!
Karštį malšina alum.
Girdisi aiškiai – pykstasi, baras,
Kol kuris kris po stalu...

Saulės atokaitoj vėjas užsnūdo,
Ieško pavėsio žiogai.
Upėj kamanė praustis panūdo,
Reiškia, kaitra per ilgai!?

Aldona Astrauskienė