Eilėraštis apie www.pasvaliodirva.lt

Ūkininkas prie kompiuterioVisų kaimų ūkininkэ kopdam laiptэs skubėje
Po žiemos... į biblioteko Pasvale ėje
Prie kompiuterių visi sugaištį pagava
Ir putodami pradėjo naršyt po sava portalo!

Kol laukus orai drungni gaivindami gloste
Jie pri kompiuterių viens kita prakaito uoste
Ko nupėrkt, ko parduot internėt ieškoje
                                                   Ir geriausės žodžės Pasvale biblioteko minavoje.

Musės irgi vabalai su uodais ir kaimenėm blusų po biblioteko skraide
Bet ūkinikų nuo kompų nieks neatbaide!
Mas tėp norėjem' išreklamuot' sava dešrs ir kiaušus
Kad po interneto naršem' kol ryts išauša...

To niekings žmogau! Kompiuter' išmok valdyt'!
Kitaip tau šviesios dienos niekad nematyt'...
Va pažiūrėk, kaip paukštel's prasto kėrmialэ kramta
Tėp i to ką ėst neturės'! – teisybe čė šventa.
Bet kas su Pasvale bibliotek draugauj stondžė
Vei todėl tikt nė viens niekados nesiskundž'!

Žemdirby! Sava jautį versk į puodo
Tegul traktor's dirb žemialэ to juodo
Kompiuter' patikėk daug sava vargų
O tu pats susirask gero mergo!
Nes mergiotė surast' tau pats čės
Ir čė internėts tau padės!!!

Pasvalio M. Katiliškio bibliotekos darbuotojai dėkoja Papyvesių kaimo ūkininkui Povilui Katkevičiui už pagal Kristijono Donelaičio poemą „Metai“ sukurtą eilėraštį apie ūkininkus bibliotekoje.