Parama: už pasėlius, galvijus ir bites

Vienkartinė išmoka už žemės ūkio naudmenų hektarą, populiariai vadinama pagrindine išmoka, šiemet bus 406 litai 93 centai – 37 litais didesnė negu 2011 metais. Išmokos dydį savo įsakymu lapkričio 27 dieną patvirtino žemės ūkio ministras. Ši išmoka skiriama už 2012 metais deklaruotus ir paramos teikimo reikalavimus atitikusius plotus.

Pagal ES teisės aktus tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenas mokamos nuo einamųjų metų gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d. Tačiau pati valstybė gali paankstinti mokėjimus. Lietuva, įvertinusi sudėtingą žemdirbių situaciją, tiesioginių išmokų avansus – po 200 litų už hektarą – pradėjo mokėti nuo spalio vidurio. Pirmiausia avansas pasiekė pieno ūkių šeimininkus, nes jų padėtis šiuo metu sunkiausia. Avansus jau gavo 123 tūkst. šalies žemdirbių – 78 proc. visų pareiškėjų, išmokėta 430 mln. litų. Avansai mokami tik tiems žemdirbiams, kurių paraiškose nenustatyta klaidų ir neatitikimų, taip pat, jei atlikti visi numatyti patikrinimai.

Vienkartinėms tiesioginėms išmokoms už 2012 metus iš ES paramos lėšų Lietuvai skirta 1 milijardas 106 milijonai litų. Šios lėšos į Lietuvos biudžetą bus pervestos 2013 metų pradžioje. Žemdirbiams, kurie gavo avansus, likusi pagrindinės išmokos dalis, o avansų negavusiems – visa pagrindinė išmoka – bus pradėta mokėti nuo 2013 metų sausio mėnesio.

Rajono žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Aldona Sabienė minėjo, kad jau mokamos išmokos ir už mėsinius galvijus (mėsinius bulius, karves, telyčias) bei avis. Turintiems teisę jas gauti jokių dokumentų papildomai teikti nereikia. Tačiau turi būti deklaruotos žemės ūkio naudmenos, o deklaruojant pažymėta, kad sodietis nori gauti išmokas už mėsinius galvijus.

Išmokų už mėsinius galvijus dydis priklauso nuo laikomų galvijų skaičiaus. Jei jų bandoje yra nuo 1 iki 5, išmokos dydis – 648 litai, nuo 6 iki 50 – 625 litai, nuo 51 iki 100 – 578 litai, nuo 101 iki 150 – 555 litai, 151 ir daugiau – 511 litų.

Būtina sąlyga, kad mėsiniai galvijai, už kuriuos norima gauti išmokas, 2012 metų rugpjūčio 1 dieną buvo ne jaunesni kaip vienerių metų ir paramos gavėjo ūkyje išlaikyti ne mažiau
kaip nuo 2012 metų birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d.

Tokį pat laikotarpį reikėjo išlaikyti ir avis, bet jų amžius skiriant išmokas nesvarbus. Šios išmokos dydis taip pat priklauso nuo laikomų avių skaičiaus.

Jei sodiečiams, laikantiems mėsinius galvijus (kaip minėta, tai gali būti buliai, karvės, telyčios) ar avis, dėl išmokų kyla kokių nors neaiškumų, pageidaujamą informaciją jie gali gauti paskambinę į rajono Žemės ūkio skyrių tel. 54124.

Jau patvirtinta ir atsieta išmoka už parduotus bulius. Tokia išmoka pradėta mokėti tik šiemet. Atskaitos taškas yra 2010–2011 metai: žiūrima, kiek sodietis per tuos dvejus metus pardavė bulių ir imamas vidurkis. Tarkim, 2011 metais pardavė du, o 2011 metais – vieną bulių. Šiemet tiesioginę išmoką toks sodietis gaus už 1,5 bulio.

Žemės ūkio ministro lapkričio 22 d. įsakymu yra nustatyta paraiškų pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2011–2013 metų programos priemones pateikimo tvarka. Šias paraiškas galima teikti nuo 2012 metų gruodžio 3 d. iki 2013 metų sausio 4 dienos. Dokumentus reikia atvežti į Nacionalinės mokėjimo agentūros teritorinį Panevėžio skyrių, arba atsiųsti registruotu laišku (Anykščių g. 4, Panevėžys).

Pagal naujas minėtos programos įgyvendinimo taisykles bitininkų, kurie 2012 metais jau yra gavę paramą pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas“, 2013 metų paramos paraiškos nepriimamos. Nebus priimami ir prašymai, pateikti po nurodyto termino, t. y. po 2013 metų sausio 4 dienos.

Pagal paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2011–2013 metų programą yra remiamos šešios priemonės.

Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms – tai bitininkų mokymas, konsultavimas, informacijos sklaida.

Varozės kontrolė – remiamas preparatų varozei gydyti įsigijimas.

Avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas. Ši parama skatina efektyviau išnaudoti natūralias bičių ganyklas Lietuvos teritorijoje. Remiami didesni bitynai, turintys ne mažiau kaip 50 bičių šeimų. Kompensuojama iki 90 proc. įrenginių įsigijimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 4 tūkst. litų vienam avilių transportavimo įrenginiui ir ne daugiau kaip 1,5 tūkst. litų vienam šio įrenginio priedui (bičių avilių krovimo inventoriui ir mechanizmui).

Bičių šeimų atnaujinimas. Šios priemonės tikslas – pakeisti nežinomos kilmės, mažo produktyvumo bičių motinas produktyvesnėmis ir atsparesnėmis, remti naujų avilių įsigijimą, pakeisti susidėvėjusias avilių dalis naujomis. Kompensuojama iki 50 proc. už vieną veislinę Karnikos porūšio bičių motiną. Naujų avilių įsigijimas kompensuojamas 80-čia proc. Paramos pagal šią priemonę gali kreiptis mažesnių bitynų, kuriuose laikoma iki 50 bičių šeimų, savininkai. Jie gali įsigyti iki 5 naujų avilių arba pakeisti nusidėvėjusias avilių (ne daugiau kaip 15-kos avilių) dalis. Kartu su paraiška NMA agentūros teritoriniam padaliniui reikia pristatyti ir kurios nors įmonės, prekiaujančios aviliais, komercinį pasiūlymą.

Kitos dvi remiamos priemonės yra: „Medaus fizinių ir cheminių savybių analizė“, skirta laboratorinės įrangos modernizavimui medaus kokybę tiriančiose laboratorijose, ir „Bitininkystei bei jos produkcijai skirtos mokslinių tyrimų programos“.

Darbas, 2012 m. gruodžio 11 d., p. 2

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...